Kotły 5-klasy oraz EcoDesign
Automatyczne kotły spełniające wymagania 5-klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz rygorystyczne wymogi ekoprojektu (EcoDesign) to urządzenia o najwyższym standardzie zarówno pod względem komfortu obsługi jak i ekologii spalania. Ekologiczne kotły grzewcze można podzielić na dwie grupy ze względu na rodzaj spalanego paliwa. Są to urządzenia na paliwa kopalne (węgiel kamienny tzw. Ekogroszek) oraz biopaliwa (pellet drzewny). Do pierwszej grupy należą kotły Kamen EKO Komfort oraz Kamen MULTI K5, których podstawowym paliwem jest ekogroszek, natomiast kotły Kamen PELLET Kompakt oraz Kamen PERFEKT Bio należą do wysoce wydajnych urządzeń spalających biomasę w postaci pelletu drzewnego 6-8 mm.


Kotły na biomasę

WIĘCEJ

Kotły na ekogroszek

WIĘCEJ